Libchavští chlupáči, z.s.
Horní Libchava č.e. 31
PSČ: 471 11
IČ: 173 587 36

mobil: +420 730 896 601
email: libchavsti.chlupaci@seznam.cz

číslo transparentního účtu: 2002303602/2010